Servis mikroskopů

Každý mikroskop nebo laboratorní zařízení po určitém čase používání potřebuje svou údržbu. Aby byl mikroskop opět plně funkční a dobře nám sloužil k práci, je třeba jej vyčistit, seřídit, zkontrolovat a přemazat mechanické části.

Provádíme pravidelný servis a údržbu laboratorních, metalografických, školních mikroskopů a stereomikroskopů značek Carl Zeiss, Olympus, Leica, Nikon, Meopta, PZO.

Servis mikroskopů doporučujeme provádět periodicky 1x za rok nebo podle míry zatížení. 

Servis mikroskopů dále obsahuje mechanické a chemické čištění, následnou kontrolu funkčnosti a seřízení mechanické soustavy, seřízení optické soustavy.

Mikroskopy, které se pravidelně nekontrolují, mohou vykazovat snížené rozlišovací schopnosti, zamlženost obrazu, u mechanismů, které nejsou promazány pravidelně, dochází k zatuhnutí a v některých těžších případech musí dojít k výměně dílů.

Další nabízenou službou je prodej náhradních dílů k mikroskopům, jako jsou žárovky, lampy, vysokotlaké výbojky, imersní olej, prodej náhradních dílů, digitálních kamer, různého příslušenství a doplňků i ke starším typům mikroskopů.

s námi budete na preparátu vidět i ten nejmenší detail.

Servisujeme po celé České republice.
Servis provádíme u značek Olympus, Leica, Nicon, Meopta, PZO, Carl Zeiss.